Ciobanu Emil

SR EN ISO 9000:2006 a fost aprobat de Directorul General al ASRO la 28 aprilie 2006 si inlocuieste SR EN ISO 9000:2001.

Din punct de vedere al cuprinsului, SR EN ISO 9000:2006 este structurat ca si vechea varianta din 2001 astfel:

 • Domeniu de aplicare
 • Principii fundamentale ale sistemelor de management al calitatii
 • Argumente pentru sistemele de managenent al calitatii
 • Cerinte pentru sistemele de management al calitatii si cerinte pentru produse
 • Abordarea sistemelor de management al calitatii
 • Abordarea bazata pe proces
 • Politica referitoare la calitate si obiectivele calitatii
 • Rolul managementului de la cel mai inalt nivel in cadrul sistemului de management al calitatii
 • Documentatie
 • Evaluarea sistemelor de management al calitatii
 • Imbunatatire continua
 • Rolul tehnicilor statistice
 • Sistemele de management al calitatii si alte orientari ale sistemului de management
 • Relatia dintre sistemele de management al calitatii si modele de excelenta
 • Termeni si definitii
 • Termeni referitori la calitate
 • Termeni referitori la management
 • Termeni referitori la organizatie
 • Termeni referitori la proces si produs
 • Termeni referitori la caracteristici
 • Termeni referitori la conformitate
 • Termeni referitori la documentatie
 • Termeni referitori la examinare
 • Termeni referitori la audit
 • Termeni referitori la managementul calitatii pentru procesele de masurare

ANEXA A – Metodologia utilizata in elaborarea vocabularului
Bibliografie
Index alfabetic 

S-au introdus o serie de definitii noi cum ar fi:

 • contract: acord care stabileste obligatii
 • plan de audit.: descriere a activitatilor si a acordurilor pentru un audit
 • domeniul auditului: amploarea si limitele unui audit.

NOTA: de obicei domeniul auditului include o descriere a locatiilor fizice, a unitatilor organizationale, a activitatilor si proceselor, ca si a perioadei de timp acoperite.

Unele definitii au suferit mici modificari (cu litere groase), de ex.:

Capabilitate
abilitatea unei organizatii (3.3.1), sistem (3.2.1), sau proces (3.4.1) de a realiza un produs (3.4.2) care va indeplini cerintele (3.1.2) pentru acel produs
Capabilitate
capacitatea unei organizatii (3.3.1), sistem (3.2.1), sau proces (3.4.1) de a realiza un produs (3.4.2) care va indeplini cerintele (3.1.2) pentru acel produs
Imbunatatirea calitatii
parte a managementului calitatii (3.2.8), concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele (3.1.2) calitatii
Imbunatatirea calitatii
parte a managementului calitatii (3.2.8), concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerintele referitoare la calitate.
organizatie
grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii determinate
organizatie
grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii
conformitate
indeplinirea unei cerinte (3.1.2).
NOTA 1 – Aceasta definitie corespunde cu Ghidul 2 ISO/CEI dar este formulata diferit pentru a se incadra in conceptele ISO 9000.
NOTA 2 – Termenul "conformare" este sinonim dar nerecomandat.
conformitate
indeplinirea unei cerinte (3.1.2).
NOTA - Termenul "conformare" este sinonim dar nerecomandat.
informatie date semnificative
informatie
date care au semnificatie
inregistrare
document (3.7.2) prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate
inregistrare
document (3.7.2) prin care se declara rezultate obtinute sau se furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate
audit
proces (3.4.1) sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit (3.9.4) si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt �ndeplinite criteriile de audit (3.9.3).
NOTA Auditurile interne, uneori denumite si audituri de prima parte, sunt conduse de, sau �n numele organizatiei (3.3.1) insasi pentru scopuri interne si pot constitui baza pentru o organizatie pentru declaratia pe propria raspundere a conformitatii.(3.6.1).
Auditurile externe includ ceea ce �n general se numeste "audit de secunda parte" sau "audit de terta parte".
Auditurile de secunda parte sunt conduse de parti care au un interes in raport cu organizatia, cum ar fi clienti, sau de alte persoane in numele acestor parti.
Auditurile de terta parte sunt conduse de organizatii externe independente. Astfel de organizatii furnizeaza certificarea sau inregistrarea conformitatii cu cerinte cum ar fi acelea din ISO 9001 si ISO 14001:1996.
Atunci cand sisteme de management (3.2.2) ale calitatii si ale mediului sunt auditate impreuna, acesta este numit un "audit combinat".
Atunci cand doua sau mai multe organizatii de audit coopereaza pentru a audita in comun un singur auditat (3.9.8.), acesta este numit "audit comun".
audit
proces (3.4.1) sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit (3.9.4) si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit (3.9.3).
NOTA 1 – Auditurile interne, uneori denumite si audituri de prima parte, sunt conduse de, sau in numele organizatiei (3.3.1) insasi pentru analiza efectuata de management sau pentru alte scopuri interne, si pot alcatui baza pentru declaratia de conformitate (3.6.1) a organizatiei. In multe cazuri, in mod special in cazul organizatiilor mici, independenta poate fi demonstrate prin lipsa responsabilitatilor pentru activitatea care este in curs de auditare.
NOTA 2 – Auditurile externe includ acele audituri numite in general de secunda parte si de terta parte. Auditurile de secunda parte sunt conduse de parti care au un interes in organizatie, cum ar fi clientii (3.3.5) sau alte persoane in numele acestora. Auditurile de terta parte sunt conduse de organizatii de auditare externe si independente, cum sunt cele care furnizeaza certificarea/�nregistrarea conformitatii cu ISO 9001 sau ISO 14001.
NOTA 3 – Atunci cand doua sau mai multe sisteme de management (3.2.2) sunt auditate impreuna, acesta este numit audit combinat.
NOTA 4 – Atunci cand doua sau mai multe organizatii de audit coopereaza pentru a audita un singur auditat (3.9.8.), acesta se numeste audit comun.
criterii de audit
ansamblu de politici, proceduri (3.4.5) sau cerinte (3.1.2) utilizate ca o referinta.
criterii de audit
ansamblu de politici, proceduri (3.4.5) sau cerinte (3.1.2).
dovezi de audit
inregistrari (3.7.6), declaratii ale faptelor sau alte informatii (3.7.1) care sunt relevante in raport cu criteriile de audit (3.9.3) si verificabile.
dovezi de audit
inregistrari (3.7.6), declaratii ale faptelor sau alte informatii (3.7.1) care sunt relevante in raport cu criteriile de audit (3.9.3) si sunt verificabile.
constatari ale auditului
rezultatele evaluarii dovezilor de audit (3.9.4) colectate, in raport cu criteriile de audit (3.9.3)
constatari ale auditului
rezultatele ale evaluarii dovezilor de audit (3.9.4) colectate, in raport cu criteriile de audit (3.9.3)
auditor
persoana care are competenta (3.9.12) de a efectua un audit (3.9.1)
auditor
persoana care are ptitudini demonstrate si competenta (3.1.6 si 3.9.14) de a efectua un audit (3.9.1)
echipa de audit
unul sau mai multi auditori (3.9.9) care efectueaza un audit (3.9.1).
NOTA 1 – Un auditor din echipa de audit este in general desemnat ca auditor sef.
NOTA 2 – Echipa de audit poate include auditori in curs de formare si daca este necesar, experti tehnici (3.9.11).
NOTA 3 – Obsevatorii pot insoti echipa de audit dar nu pot actiona ca parte din aceasta.
echipa de audit
unul sau mai multi auditori (3.9.9) care efectueaza un audit (3.9.1) sustinuti daca este nevoie de experti tehnici (3.9.11).
NOTA 1 – Un auditor din echipa de audit este desemnat conducator al echipei de audit.
NOTA 2 – Echipa de audit poate include auditori in curs de formare.
expert tehnic
<audit> persoana care furnizeaza cunostinte sau experienta profesionala specifica in legatura cu subiectul de auditat
expert tehnic
<audit> persoana care furnizeaza expertiza sau cunostinte specifice echipei de audit.
competenta
abilitatea demonstrata de a aplica cunostinte si aptitudini
competenta
<audit> aptitudini personale demonstrate si capacitate demonstrate de a aplica cunostinte si abilitati.
sistem de control al masurarii
ansamblu de elemente corelate sau in interactiune necesare pentru obtinerea confirmarii metrologice (3.10.3) si controlului continuu al proceselor de masurare (3.10.2)
sistem de management al masurarii
ansamblu de elemente corelate sau in interactiune necesare pentru obtinerea confirmarii metrologice (3.10.3) si controlului continuu al proceselor de masurare (3.10.2)
echipament de masurare
mijloc de masurare, software, etalon, material de referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de masurare (3.10.2)
echipament de masurare
instrument de masurare, software, etalon de masurare, material de referinta sau aparat auxiliar, sau o combinatie ale acestora necesara pentru a realiza un proces de masurare (3.10.2)
functie metrologica
functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea sistemului de control al masurarii (3.10.1)
functie metrologica
functie cu responsabilitate organizationala pentru definirea si implementarea sistemului de management al masurarii (3.10.1)

NOTA – Termenul de "definire" are intelesul de "specificare". Acesta nu este utilizat in sensul termonologic de "definire a unui concept" (in unele limbi, aceasta distinctie nu este clara numai din context).