Ciobanu Emil

1) Prezentare Proiect

 • Proiectul "Formarea profesională a adulţilor cu studii superioare, în managementul calităţii/mediului/siguranţei alimentului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei informaţiilor şi responsabilitate socială pentru dobândirea de noi competenţe impuse de piaţa forţei de muncă, în condiţiile alinierii la cerinţele din Uniunea Europeană"
  (Proiect PHARE nr 2006/018-147.04.02.02.01.713)
 • DESPRE FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ SIBIU
 • DESPRE S.C. COMETAM SRL BUCUREŞTI

2) Siguranta Alimentului - Concept

 • GENERALITĂŢI
 • ISTORIC- CONCEPT HACCP
 • SIGURANŢA ALIMENTULUI - (CONCEPTUL HACCP) – MOTIVATIE 
  PENTRU IMPLEMENTARE
 • NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI HACCP
 • CONDIŢII DE APLICARE
 • AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
  SIGURANŢEI ALIMENTULUI ÎNTR-O ORGANIZAŢIE DIN LANŢUL ALIMENTAR
 • CONCEPTUL HACCP
 • EVOLUŢIA PROBLEMATICII SIGURANŢEI ALIMENTELOR
 • STANDARDE DE SIGURANŢA ALIMENTULUI
 • EVOLUŢIA STANDARDELOR ELABORATE PE LINIA SIGURANŢEI ALIMENTULUI
 • LANŢUL ALIMENTAR

3) Sistem de Management al Sigurantei Alimentului Sistem HACCP

 

 • INTRODUCERE
 • DEFINIŢII
 • PRINCIPIILE SISTEMULUI HACCP
 • ETAPELE PROIECTĂRII, IMPLEMENTĂRII ŞI VERIFICĂRII UNUI SISTEM DE
  MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTELOR / HACCP
 • ETAPA 1 – RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI / DESEMNAREA ECHIPEI
  DE SIGURANŢA ALIMENTULUI
 • POLITICA DE SIGURANŢA ALIMENTULUI
 • DEFINIREA SCOPULUI ACŢIUNII DE IMPLEMENTARE ŞI A ARIEI DE ABORDARE
  A SISTEMULUI
 • CONSTITUIREA ECHIPEI DE SIGURANŢA ALIMENTULUI
 • ETAPA 2 – DESCRIEREA PRODUSULUI ŞI A METODELOR DE DISTRIBUŢIE
 • ETAPA 3 – IDENTIFICAREA UTILITĂŢII PRECONIZATE A PRODUSULUI
 • ETAPA 4 – ELABORAREA ŞI APROBAREA DIAGRAMELOR DE FLUX
  TEHNOLOGIC
 • ETAPA 5 – VERIFICAREA DIAGRAMELOR DE FLUX TEHNOLOGIC
 • ETAPA 6– IDENTIFICAREA, ANALIZA, EVALUAREA PERICOLELOR,
  IDENTIFICARE ŞI MĂSURI PENTRU PREVENIREA APARIŢIEI LOR
  (HACCP PRINCIPIUL 1)
 • IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA PERICOLELOR POTENŢIALE. FAZE DE 
  DESFĂŞURARE. DERULARE PROCES
 • EVALUAREA PERICOLELOR POTENŢIALE
 • STABILIREA MĂSURILOR DE CONTROL
 • METODOLOGIA EVALUĂRII EFICACITĂŢII MĂSURILOR /COMBINAŢIILOR 
  DE MĂSURI DE CONTROL
 • PERICOLE FIZICE
 • PERICOLELE CHIMICE
 • PERICOLE BIOLOGICE
 • IDENTIFICAREA RISCURILOR ÎN DOCUMENTAŢIA HACCP
 • IDENTIFICAREA CLASELOR DE RISC
 • ÎNCADRAREA ÎN CATEGORII DE RISC
 • ETAPA 7 - DETERMINAREA PUNCTELOR CRITICE PENTRU CONTROLUL 
  PERICOLELOR IDENTIFICATE (HACCP PRINCIPIUL 2)
 • ETAPA 8 - DETERMINAREA LIMITELOR CRITICE CARE TREBUIE RESPECTATE
  PENTRU ŢINEREA SUB CONTROL AL FIECĂRUI PUNCT CRITIC DE CONTROL (HACCP PRINCIPIUL 3)
 • ETAPA 9 - STABILIREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A PUNCTELOR
  CRITICE DE CONTROL. PLANUL DE CONTROL PE FAZE TEHNOLOGICE 
  (HACCP PRINCIPIUL 4)
 • ETAPA 10 - ACŢIUNI CORECTIVE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII LIMITELOR
  CRITICE STABILITE (HACCP PRINCIPIUL 5)
 • ETAPA 11 - VERIFICAREA SISTEMULUI DE SIGURANŢA ALIMENTULUI
  HACCP PRINCIPIUl 6)
 • ETAPA 12 - DOCUMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI
  ALIMENTULUI PRP- PRPO (HACCP PRINCIPIUL 7)

4) Procesul de Certificare a Sistemelor de Siguranta Alimentului

 

 • ETAPELE PROCESULUI DE CERTIFICARE, MENŢINERE
 • GENERALITĂŢI
 • DISCUŢIA INFORMATIVĂ
 • PREAUDIT
 • TREAPTA 1: EVALUAREA GRADULUI DE PREGATIRE
 • TREAPTA A 2 A: AUDITUL DE CERTIFICARE IN ORGANIZATIE
 • ACORDAREA CERTIFICATULUI
 • ACTIVITĂŢI DUPĂ ACORDAREA CERTIFICATULUI
 • AUDITURI DE SUPRAVEGHERE
 • AUDITURI DE RECERTIFICARE
 • ÎNREGISTRAREA ORGANIZAŢIILOR CERTIFICATE
 • CONVENŢIE ASUPRA UTILIZĂRII MĂRCII ORGANISMULUI DE CERTIFICARE
 • DIAGRAMA FLUX A DERULĂRII PROCESULUI DE CERTIFICARE
 • CONŢINUTUL UNUI CHESTIONAR CARE SE COMPLETEAZĂ ÎNAINTE DE 
  AUDITUL TREAPTA I A
 • ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT – HACCP CARE SE
  ABORDEAZĂ LA AUDIT
 • ASPECTE ABORDATE LA CAPITOLELE ISO 22000
 • PLANIFICAREA ŞI DEZVOLTAREA PROCESELOR DE REALIZARE
 • PROGRAME PREVENTIVE. PROGRAME PRELIMINARE (PRP).
 • UTILIZAREA DE INFORMAŢII ADECVATE PENTRU STABILIREA PRP

5) Bibliografie

 

 • ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITĂŢI CARE VIZEAZĂ 
  SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • LITERATURĂ

ANEXA 1 - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI
(DOCUMENTAŢIE MINIMALĂ)
ANEXA 2 - POTENŢIALUL DE ARMONIZARE AL STANDARDULUI ISO 22000 CU ALTE
SISTEME DE SIGURANŢA ALIMENTELOR EXISTENTE
ANEXA 3 - RELAŢIA DINTRE PRINCIPIILE HACCP