Ciobanu Emil

 

SYSCERT SRL

Partener internațional TUV HESSEN,

Dr ing Ciobanu Emil

 

 1. Introducere

Anul 2015 va fi anul apariției unor noi ediții ale celor mai răspândite standarde internaționale, ISO 9001 și ISO 14001. Conform cu aceste standarde s-au certificat până în prezent, la nivel internațional 1.400.000 de organizații.

Standardele ISO sunt revizuite periodic pentru a fi adecvate evoluției economiilor lumii, tehnologiei, pentru a fi relevante diversității utilizatorilor.

În cazul ISO 14001 s-au păstrat cerințele de bază.

Grupul de studiu care a elaborat noua ediție a ISO 14001 a luat în considerare:

 • SMM (sistemul de management al mediului) ca parte a responsabilității sociale,

 • SMM să contribuie la îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației,

 • SMM să contribuie mai bine la conformarea cu cerințele legale și alte cerințe externe; s-a introdus termenul ”compliance obligations”,

 • SMM să fie inclus în managementul strategic al organizației,

 • SMM să fie mai ușor aplicabil în organizații mici,

 • SMM să contribuie mai accentuat la evaluarea conformării; sunt cerințe noi de evaluare a proceselor ca organizația să mențină cunoștințe și să înțeleagă statutul conformării,

 • SMM să fie implicat în satisfacerea intereselor părților interesate,

 • SMM să se combine mai ușor cu celelalte sisteme de management, exemplu cel al calității, sănătății și securității în muncă, al energiei.

 • Se cere ca indicatorii de performanță să fie stabiliți pentru fiecare obiectiv de mediu.

 

2. Modificări introduse de ediția din 2015 a ISO 14001.

 

2.1.Structura noua

10 capitole în varianta 2015 – faţă de 4 capitole în varianta 2005

Denumirile capitolelor sunt:

 1. Scop

 2. Referinte normative

 3. Termeni si definitii

 4. Contextul organizatiei

 5. Lidership

 6. Planificare

 7. Suport

 8. Operare

 9. Evaluarea performantei

 10. Imbunatatire

Capitolele 4 – 10 vor conține cerințe pentru certificarea sistemului de management de mediu.

Anexa A: Ghid de folosire

Anexa B: Corespondenta intre ISO 14001:2004 + ISO 14001:2015

Anexa C: Relatia intre modelul PDCA / ISO 14001

 

2.2. Apar termeni noi ca:

 • RISC - efectul inecertitudinii asupra realizării obiectivelor

 • PERFORMANŢA DE MEDIU

 • INDICATOR

 • INDICATOR DE PERFORMANŢĂ – KPI

 • EXTERNALIZARE

 • VALUE CHAIN – lanţul proceselor care aduc valoare în cadrul organizaţiei

 • SUPPLY CHAIN – procese care furnizează produse sau procese către organizaţie

 • CICLU DE VIAŢĂ

 • CONDIŢII DE MEDIU – schimbări pe termen lung care pot afecta organizaţia

 • INFORMAŢII DOCUMENTATE – documente şi înregistrări

 

Noul standard ISO14001:2015 va avea structură comună cu viitorul standard ISO 9001:2015 si conţinut asemănător. Aceleaşi capitole vor exista în toate standardele de management ISO ediții noi.

Standardul 14001:2015 va avea un capitol de introducere si o anexă nouă – Anexa C (informativă) – relaţia dintre acest standard internaţional şi ciclul PDCA – un tabel cu corelaţiile dintre capitolele standardului şi etapele ciclului PDCA.

2.3. Ciclul PDCA

 

 

2.4. Modificări legate de strategie

 

 • Organizaţiile vor trebuie să se axeze pe SMM atât din punct de vedere strategic, cât şi operaţional. Aceasta constituie o schimbare majoră pentru majoritatea organizaţiilor.

 • Organizaţiile vor trebui să-şi evalueze impacturile de mediu care au implicaţii la nivelul scopurilor organizaţiei.

 • Organizaţiile vor trebui să-şi identifice elementele interne şi externe relevante pentru scopul organizaţiei şi modul în care acestea vor afecta datele de ieşire ale SMM.

 • Organizaţiile vor trebui să-şi determine în mod sistematic care sunt părţile interesate în cadrul SMM şi să le identifice nevoile şi cerinţele.

 • Informaţiile provenite de la părţile interesate trebuie utilizate şi luate în considerare în implementarea SMM.

 • La stabilirea scopului SMM, organizaţiile trebuie să evalueze şi să ia în considerare elementele interne şi externe relevante pentru SMM, precum şi nevoile şi aşteptările părţilor interesate.

 • Organizaţiile vor trebui să-şi includă o evaluare a lanţului valoric pe care o pot influenţa şi controla, în scopul SMM.

 • Scopul SMM trebuie să fie disponibil în formă documentată.

 • Organizaţiile vor trebui să-şi identifice riscurile şi oportunităţile SMM.

 

2.5. Modificari legate de Lidership

 

Din punct de vedere al managementului de vârf, există mai multe cerinţe.

 • Managementul de vârf trebuie să înţeleagă organizaţia şi contextul acesteia.

 • Managementul de vârf trebuie să ia în considerare performanţa de mediu în cadrul planificării strategice a organizaţiei.

 • Politica de mediu trebuie să fie în concordanţă cu scopul general şi contextul organizaţiei.

 • Politica de mediu trebuie să conţină angajamentul managementului de vârf de a susţine protecţia mediului conform contextului organizaţiei.

 • Organizaţia trebuie să evalueze cazurile (dacă, când, cum, cât de des) în care politica de mediu va fi disponibilă fiecărei părţi interesate.

 

2.6. Aspecte de mediu în lanţul proceselor care aduc valoare

 

 • Organizaţiile trebuie să ia în considerare lanţul proceselor care aduc valoare în evaluarea aspectelor de mediu.

 • Organizaţia trebuie să creeze o hartă a proceselor care aduc valoare.

 • Organizaţia trebuie să evalueze care procese şi produse din lanţul proceselor ce aduc valoare au aspecte de mediu semnificative şi care este modalitatea de control şi influenţă asupra acestor procese şi produse.

 • Organizaţia trebuie să stabilească criterii pentru evaluarea aprovizionării cu bunuri, servicii şi procese externalizate, din punct de vedere al ciclului de viaţă.

 • Organizaţia trebuie să identifice cerinţele de mediu specifice care sunt potrivite pentru achiziţia de bunuri, servicii şi procese externalizate.

 

 

 

 

2.7. Indicatorii de performanţă de mediu

 • Organizaţiile trebuie să stabilească indicatori de mediu pentru fiecare dintre obiectivele de mediu stabilite.

 • Organizaţia trebuie să stabilească indicatori de performanţă pentru fiecare din obiectivele sale de mediu. Aceştia trebuie să fie măsurabili şi monitorizaţi.

 

2.8. Modificari legate de evaluare

 

Cerinţele privind evaluarea sunt modificate.

 • Organizaţia trebuie să ţină cont la evaluarea impactului asupra mediului de procesele care aduc valoare.

 • Organizaţia trebuie să determine criteriile de evaluare a performanţei de mediu.

 • Organizaţia trebuie să menţină cunoştinţe şi să înţeleagă stadiul actual de conformare.

 

2.9. Modificari legate de comunicare

 

Sunt cerinţe suplimentare referitoare la comunicare externă, mai ales la nivel de strategie.

 • Organizaţia trebuie să dezvolte o strategie de comunicare şi să determine nevoia de comunicare internă şi externă. Această strategie trebuie să includă: ce va fi comunicat, când se va comunica, cu cine, precum şi metodele de comunicare potrivite.

 • Organizaţia trebuie să evalueze cerinţele de comunicare externă pentru fiecare din părţile interesate.

 • Organizaţia trebuie să evalueze nevoia de a comunica informaţii legate de impactul de mediu potenţial asociat utilizării şi finalului ciclului de viaţă al produsului sau serviciului.

 

2.10. Proiectarea de mediu

 

Aceasta e o cerinţă nouă a lui ISO 14001. Deşi cerinţele nu sunt stricte, vor fi noi pentru majoritatea organizaţiilor.

 • Organizaţia trebuie să ia în considerare aspectele de mediu semnificative în procesele de proiectare şi dezvoltare.

 • Organizaţia trebuie să evalueze oportunităţile pentru integrarea SMM în procesul de proiectare, în scopul gestionării aspectelor de mediu cu impact semnificativ.

 

 

 1. Oferta SYSCERT partener international TUV HESSEN

 

Dupa aparitia oficiala a standardului, SYSCERT va organiza cursuri cu noutatile aduse de acest standard. Organizatiile certificate conform ISO 14001:2009 vor avea la dispozitie o perioada de tranzitie de 3 ani pentru a efectua auditurile din cadrul procesului de certificare dupa noua referinta. Pe site-ul www.syscert.ro vom publica periodic informatii noi.