Ciobanu Emil

1. Introducere

Organismul de certificare TUV Hessen a obtinut acreditarea Consiliului German de Acreditare – DakkS pentru efectuarea certificarilor in conformitate cu referentialul EN ISO 50001.

Cateva informatii:

 • a aparut in limba romana standardul SR EN ISO 50001:2011 Sistem de management al energiei - Cerinte si ghid pentru utilizare
 • de pe 24 aprilie 2012 standardul EN 16001:2009 a fost retras, ramane ca referinta numai EN ISO 50001 (certificatele EN ISO 16001 existente raman valabile pana pe 24.04.2013).
 • clientii potentiali sunt marii consumatori de energie ca de exemplu turnatorii, termocentralele, industria chimica, industria ceramicii, etc. In domeniul serviciilor pot fi marile cladiri de birouri, hoteluri.
 • pretul certificarii este sub nivelul practicat pentru 14001
 • organizatiile se impart din punct de vedere al acreditatorului, in principal in doua categorii:
 1. industriale (bransele 1-28 si 29/2)
 2. neindustriale de la 29.1 – 38 se includ cladiri mari, sisteme comunale de energie, intreprinderi de servicii
 • procedurile de derulare a procesului de certificare si mentinere a certificarii sunt aceleasi:
 1. audit de certificare cu treapta 1 si treapta 2
 2. supraveghere 1 la un an
 3. supraveghere 2, dupa 2 ani
 4. Valabilitatea certificatului – 3 ani.
 • Conditiile pentru auditori includ:
 1. studii superioare in general in domeniul energetic, producere energie,electrotehnica, mediu, constructii, fizica, chimie, constructii de masini
 2. vechime patru ani cu norma intreaga, din care 2 ani in managementul energiei
 3. cursul pentru auditor minim 24 de ore cu tematica managementul energiei cat si tehnici de producere a energiei, reducerea consumului, etc.
 • timpul de audit tine cont de:
 1. timpul de baza (sector industrial sau servicii)
 2. complexitatea organizatiei – surse de energie: curent, gaz metan, motorina, termoficare, etc
 3. numarul de salariati
 • sistemul trebuie sa fie functional cu trei luni inainte de auditul de certificare
 • politica SYSCERT partener international TUV Hessen este de a oferi certificari pentru sistemul de management energetic initial cu auditori din strainatate, cu un expert roman, dupa care cu utilizarea de auditori romani. Certificatele vor fi emise de catre TUV Hessen acreditat de DAkkS organismul german de acreditare.
 •  

2. De ce Managementul energiei conform SR EN ISO 50001

Utilizarea energiei trebuie sa indeplineasca trei criterii legate de dezvoltarea durabila

 • Economisire energie
 • Utilizarea eficienta a energiei
 • Energie regenerabila (solara, eoliana, hidraulica, geotermala)

2.1. Cateva informatii despre situatia din Germania

Sectorul industrie, industria mica, comert, servicii, consuma in total 70% din cantitatea de curent electric.

Consumul de curent a crescut in Germania intre 1993 si 2005 cu 31%.

In Germania trebuie:

De prezentat dovezi conform reglementarilor generale de impozitare pentru energie si curent:

 • IMM-uri

Participarea la programe de consultanta sau
Participarea la retele de eficienta energetica LEEN sau
Introducerea pachetului de baza al sistemului de management al energiei sau
Efectuarea auditului energetic conform legii serviciilor energetice

 • Intreprinderi mari

Dovada existentei unui sistem conform EN ISO 50001 sau dovada unui sistem de management al mediului conform EMAS sau
Participarea la retele de eficienta energetica conform sistemului de management dupa LEEN
Dovada certificarii sau participarii la rapoarte de energie
Potentialul de economisire al energiei se situeaza intre 20% si 50%.

2.2 Termeni

ENERGIE
electricitate, combustibil, abur, caldura, aer comprimat si alte mijloace asemanatoare.
Acest standard se refera si la alte forme de energie inclusiv cele din surse regenerabile.
EFICIENTA ENERGETICA
raport sau alta relatie cantitativa intre un rezultat realizat (elementul de iesire) al performantei serviciului, bunurilor sau energiei si energia intrata in sistem (elementul de intrare)
SISTEM DE MANAGEMENT AL ENERGIEI (EnMS)
ansamblu de elemente interconectate si in interactiune, cu scopul de a stabili politica energetica si obiectivele privind energia precum si procesele si procedurile pentru a realiza acele obiective.
ECHIPA DE MANAGEMENT AL ENERGIEI
persoana (persoane) responsabile cu implementarea efectiva a activitatilor sistemului de management al energiei si pentru realizarea de imbunatatiri ale performantei energetice.
Marimea echipei depinde de organizatie si poate fi compusa dintr-o singura persoana, cum ar fi reprezentantul managementului.
2.3. Aspecte generale ale EN ISO 50001

Stabilirea si evaluarea aspectelor energetice
    Se formuleaza obiective concrete si masurabile
Se elaboreaza politica energetica
    Prezentare clara de catre conducerea organizatiei

Baza pentru evaluarea formularilor de imbunatatire energetica

Stabilirea obiectivelor energetice
    Stabilirea unor obiective concrete si masurabile
Determinarea conditiilor cadru legale
    Stabilirea unor obiective concrete si masurabile
Responsabilitate si competenta
    Numirea managerului cu energia/ utilizarea echipei cu energia
Rolul top managementului
Includerea in procesul de management pe termen lung a obiectivelor energetice

EN ISO 50001:2011
sprijina organizatiile pentru construirea unui sistem si pentru imbunatatirea eficientei energetice. Standardul se bazeaza pe ciclul PDCA.

 • Planifica: Stabilirea obiectivelor si proceselor pentru a realiza politica energetica a organizatiei
 • Efectueaza: Implementarea proceselor, planurilor de actiune
 • Verifica: Supravegherea si masurarea proceselor si documentarea acestora
 • Actioneaza: Aplicarea masurilor pentru imbunatatirea continua a sistemului de management energetic

NU SUNT CERINTE REFERITOARE LA PERFORMANTELE ENERGETICE, dar trebuie sa se constate imbunatatirea fata de referinta.

Standardul are o structura asemanatoare cu EN ISO 14001:2009

SR EN ISO 50001
indica cerintele pentru proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al energiei care sa includa modul de utilizare al energiei si consumul de energie.

SR EN ISO 50001:2011
se aplica pentru toate aspectele care afecteaza performanta energetica.
Acest standard poate fi utilizat independent sau combinat cu alte sisteme, calitate ISO 9001, managementul mediului ISO 14001.

Este aplicabil oricarui tip de organizatie, conformitatea poate fi demonstrata prin mijloace de autoevaluare si declaratie pe proprie raspundere a conformitatii cat si prin certificarea de catre un organism de certificare.

 

3. Prezentare continut standard

4.4.1 Generalitati

4.4.2 Cerinte legale si alte cerinte

4.4.3 Analiza energetica

 • Utilizarea energiei si consum pe baza de masuratori
 • Identificare domenii de utilizare semnificativa
 • Identificare oportunitati pentru imbunatatirea performantei

4.4.4 Nivel de energie de referinta

4.4.5 Indicatori ai performantei energetice

4.4.6 Obiective, tinte energetice si planuri de actiune privind managementul energiei. 
Planuri de actiune pentru realizarea obiectivelor si tintelor.

 

4.5.1 Generalitati – utilizare planuri de actiune pentru implementare si operare

4.5.2 Competenta, instruire si constientizare

4.5.3 Comunicare – organizatia decide daca comunica sau nu in exterior despre politica sa energetica

4.5.4 Documentatie dependent de marimea organizatiei, tipul de activitate, calificare personal

 • Domeniul de aplicare si limitele EnMS
 • Politica energetica
 • Obiective, tinte si planuri de actiune energetica
 • Inregistrari, alte documente necesare.

4.5.4.2 Controlul documentelor

4.5.5. Controlul operational – Asigurarea ca sunt realizate in conditii specificate:

 • Stabilirea si aplicarea de criterii pentru functionarea si mentinerea eficienta a utilizarilor semnificative de energie
 • Functionarea si mentenanta facilitatilor, proceselor, sistemelor si echipamentelor
 • Comunicarea corespunzatoare a controalelor operationale

4.5.6 Proiectare pentru imbunatatire performante energetice si control operationale

4.5.7 Achizitionarea de servicii energetice, produse, echipamente – cu impact semnificativ si asupra energiei

 

4.6.1 Monitorizare, masurare si analiza pentru principalele caracteristici ale functiunilor care determina performanta energetica (utilizari semnificative ale energiei, iesiri ale analizei energetice, eficienta, planuri de actiune, atingere tinte, obiective, evaluare consum real)

4.6.2 Evaluarea conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte

4.6.3 Auditul intern al EnMS

4.6.4 Neconformitati, corectie, actiune corectiva si actiune preventiva

4.6.5 Controlul inregistrarilor

 

4.7.1 Generalitati

4.7.2 Elemente de intrare ale analizei efectuate de management, printre altele:

 • Analiza politicii energetice
 • Analiza performantei energetice in raport cu indicatorii
 • Rezultatele auditului EnMS
 • Performanta energetica prevazuta pentru perioada urmatoare
 • Recomandari de imbunatatire

4.7.3. Elemente de iesire din analiza efectuata de management. Modificari ale performantei energetice, politicii energetice, indicatori de performanta, obiective, tinte, etc.