Ciobanu Emil

1) Prezentare proiect

 • Proiectul "Formarea profesionala in management, conditie pentru pregătirea mediului de afaceri din zona de Vest, la nivelul impus de Uniunea Europeană ( Proiect nr. 2005/017-533.04.02.02.01.506 din cadrul Programului Coeziunea Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane)
 • DESPRE FUNDATIA ROMANO-GERMANA TIMISOARA
 • DESPRE S.C.COMETAM SRL.BUCURESTI

2) Management

 • GENERALITATI
 • DE CE MANAGEMENT INTEGRAT (COMBINAT) - SMI?

3) Sisteme de management (scurtă prezentare)

 

 • STANDARDE. PRINCIPII, CERINTE, DEFINITII
 • SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII (SMC) ISO 9001
 • SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU INDUSTRIA AUTO - TS 16949
 • SISTEM DE MANAGEMENT de MEDIU (SMM) , ISO 14001
 • SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE
  (SMSSO), (OHSAS 18001)
 • SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTELOR
  (Conceptul HACCP, ISO 22000)
 • SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI
 • TABEL CORESPONDENTA STANDARDE

4) Proiectarea sistemului integrat. Aspecte generale despre documentatia SMI

 

 • DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
 • MANUALUL CALITATII
 • PROCEDURI
 • INSTRUCTIUNI
 • FORMULARE
 • HARTA PROCESELOR
 • PLANUL CALITATII
 • SPECIFICATII
 • DOCUMENTE EXTERNE
 • DECLARATIA CONDUCERII PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL 
  CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

5) Abordarea integrata a cerintelor din standarde

 • IDENTIFICAREA PROCESELOR
 • DOCUMENTATIE
 • CONTROLUL DOCUMENTELOR
 • PROCEDURI PREVAZUTE DE ISO 14001
 • PROCEDURI PREVAZUTE DE OHSAS 18001
 • CONTROLUL INREGISTRĂRILOR

6) Responsabilitatea Managementului

 • POLITICA ORGANIZATIEI PENTRU SMI
 • OBIECTIVE
 • ORIENTARE SPRE CLIENT
 • DETERMINARE CERINTE CLIENT
 • IDENTIFICARE ASPECTE DE MEDIU
 • PLANIFICARE
 • RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE
 • RESPONSABILITATE, AUTORITATE, STRUCTURA ORGANIZATORICA
 • REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI
 • COMUNICARE
 • ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

7) Managementul Resurselor

 • ASIGURAREA RESURSELOR
 • COMPETENTA, CONSTIENTIZARE, INSTRUIRE
 • INFRASTRUCTURA
 • MEDIUL DE LUCRU

8)Realizarea produsului / serviciului

 

 • PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI/SERVICIULUI
 • PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL
 • PROIECTARE / DEZVOLTARE ŞI CORELAŢIA CU MEDIUL
 • APROVIZIONAREA
 • PROCESUL DE APROVIZIONARE
 • GESTIONAREA AMBALAJULUI DE CĂTRE CLIENT
 • GESTIONAREA MATERIALELOR TOXICE ŞI PERICULOASE
 • PRODUCŢIE ŞI FURNIZARE DE SERVICII
 • CONTROLUL PRODUCŢIEI ŞI AL FURNIZĂRII SERVICIULUI
 • VALIDAREA PROCESELOR SPECIALE
 • IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE
 • PROPRIETATEA CLIENTULUI
 • PASTRAREA PRODUSULUI
 • CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI MONITORIZARE

9) Masurare, Analiza si Imbunatatire

 

 • GENERALITATI
 • MONITORIZARE SI MASURARE
 • SATISFACTIA CLIENTULUI
 • AUDIT INTERN
 • MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR
 • MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI
 • CONTROLUL PRODUSULUI/ SERVICIULUI NECONFORM
 • ANALIZA DATELOR
 • IMBUNATATIRE
 • IMBUNATATIRE CONTINUA
 • ACTIUNE CORECTIVA
 • ACTIUNE PREVENTIVA

10) Implementarea unui sistem de management integrat

 • DIAGRAMA PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA SMI
 • ACTIVITATI ALE PROIECTARII SI IMPLEMENTARII SMI
 • STABILIREA POLITICII SI OBIECTIVELOR
 • STABILIREA RESPONSABILILOR PENTRU ELABORAREA SI 
  IMPLEMENTAREA DOCUMENTATIEI SMI
 • IDENTIFICAREA PROCESELOR
 • ELABORAREA DOCUMENTELOR SMI
 • INSTRUIREA PERSONALULUI
 • DIFUZAREA SI APLICAREA DOCUMANTATIEI
 • EFECTUAREA AUDITURILOR INTERNE
 • INSTRUIREA PERSONALULUI
 • REALIZAREA ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT. ACTIUNI 
  CORECTIVE ŞI PREVENTIVE

11) Organizarea si desfasurarea procesului de certificare

 • UTILITATEA CERTIFICARII
 • DESCRIEREA PROCESULUI DE CERTIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT
 • INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI DE CERTIFICARE
 • SERVICIILE OCS
 • CERTIFICARI SPECIFICE
 • CERTIFICARE DE GRUP
 • AUDITURI COMBINATE
 • RELATII ORGANISM DE CERTIFICARE – ORGANIZATIA CERTIFICATA
 • CALCULUL TARIFELOR

12) Bibliografie

ANEXA 1 - CORESPONDENŢA INTRE ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 
18001:2007; ISO 27001:2005; ISO 22000:2005 
ANEXA 2 - PROCEDURI CERUTE DE STANDARDE
ANEXA 3 A - SITUAŢIA CERTIFICĂRILOR ORGANISMULUI TÜV CERT LA NIVEL
MONDIAL
ANEXA 3 B - STATISTICI ISO -2006
ANEXA 4 - LISTĂ CU STANDARDE REFERITOARE LA MANAGEMENT
ANEXA 5 - SLOGANURI, AFORISME