Ciobanu Emil

BS OHSAS 18001 va fi înlocuit de un nou standard internațional ISO 45001 în anul 2016. O comisie ISO formată din 83 de delegați din 27 state membre (inclusiv Organizația Mondială a Muncii, a fost creată și s-a reunit pentru prima dată în Octombrie 2013 pentru a realiza draftul standardului ISO 45001.

Noul sistem de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS nu va primi seria ISO 18000 pentru că acest număr a fost alocat deja unor standard de ‘radio frecvență pentru elemente de management’.

1. Diferențele propuse între prezentul OHSAS 18001 și noul ISO 45001

A. Alinierea îmbunătățită cu ISO 9001, 14001 și alte standarde de sisteme de management

Cea mai importantă schimbare din OHSAS 18001 este aceea că schema ISO 45001 va fi conformă cu noua structură la nivel înalt a ISO. Această structură standardizată va fi folosită pentru toate standardele de management ISO: 9001, 14001 și 27001 vor adopta această structură. Noua structură va include urmatoarele concepte care nu sunt folosite în versiunea existentă a acestor standarde:

B. Contextul organizației

Această secțiune cere organizației să ia în considerare riscurile interne și externe care pot avea impact asupra performanței OHSAS. Exemplu: includerea unor noi tehnologii, impacturi reglementare, probleme de HR (ex disponibilitatea unor angajați potriviți) sau evenimente meteorologice cum ar fi inundațiile. ISO 45001 va cere ca aceste riscuri să fie abordate.

C. Lidership

Versiunile existente și anterioare ale standardelor de management au făcut referire la ‘top management’, inclusive cerințele pentru ei de a stabili politica și obiectivele și de a se asigura că sunt communicate angajaților. Cerintele referitoare la lidership nu au fost abordate din cauza dificultăților în definirea acestor cerințe într-un mod obiectiv care să poată fi inclus într-un standard. ISO 45001 va încerca să abordeze aceste cerințe.

D. Informația documentată

Versiunile existente și anterioare ale standardelor de management fac referire la documentație si înregistrări: termenul ‘informație documentată’ intenționează să acopere datele și informațiile care au fost procesate de către aplicații tehnologice pentru a le face mai relevante pentru organizație sau ‘prietenoase cu utilizatorul’.

Termenul ‘acțiune preventivă’ a fost scos din draftul ISO 45001 pentru că un scop fundamental al unui sistem de management este de a preveni incidentele OHSAS și prin urmare nu mai este nevoie de o clauză specifică referitoare la acțiuni preventive.

În plus la schimbările de structură menționate mai sus, ISO 45001 va include o definiție standardizată a termenului ‘risc’ pentru a asigura îndepartarea inconsistențelor în aplicarea standardului OHSAS 18001 pe baza diferitelor interpretări. În plus, definițiile ‘angajați’ și ‘loc de muncă’ diferă în mai multe țări. De exemplu, locul de muncă poate fi definit doar ca premizele organizației sau faptul că o organizație cere angajaților săi să muncească după premizele clienților. ISO 45001 va aborda aceste inconsistențe.

O schimbare importantă este că ISO 45001 va cere organizațiilor să ia în considerare și să abordeze riscurile OHSAS asociate cu serviciile externalizate cerute de către organizație. În cazul unui incident OHSAS cauzat de eșecul unui subcontractor căruia i-a fost externalizat serviciul, riscul potențial financiar al organizației mamă poate fi semnificativ. Un exemplu ar fi incendiul, explozia unui utilaj de foraj închiriat de către BP în Golful Mexic, care a rezultat în decesul a 11 muncitori.

2. Ce este ISO 45001

ISO 45001 este standardul internațional care specifică cerințele unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, împreună cu liniile directoare, ce permite unei organizații să-și îmbunătățească performanța în prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale. ISO 45001 se va aplica tuturor organizațiilor indiferent de mărime, tip sau natură. Toate cerințele sale vor fi integrate în procesele de management ale organizațiilor. ISO 45001 permite unei orgainizații să integreze și alte aspect de sănătate și securitate, cum ar fi bunăstarea angajaților.


 

3. Ce nu este 45001?

ISO 45001 nu specifică criteriile specifice pentru performanța OHSAS nici nu este prescriptive referitor la proiectarea unui sistem de management OHSAS. Un sistem OHSAS al unei organizații trebuie să fie specific, să îndeplinească nevoile organizației în prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale, prin urmare o organizație mică cu riscuri scăzute poate avea nevoie să implementeze numai un sistem relativ simplu, în timp ce o organizație mare cu riscuri ridicate poate avea nevoie de ceva mult mai sofisticat. Orice fel de sistem poate fi capabil să se conformeze cerințelor standardului. ISO 45001 nu abordează în mod specific probleme ca securitatea produsului, deteriorarea proprietății sau impacturi de mediu și o organizație nu este nevoită să țină cont de aceste probleme, decât dacă ele prezintă riscuri pentru angajații săi. ISO 45001 nu intenționează să fie un document legal, este un instrument de management cu folosire voluntară de către organizații care doresc să elimine sau să reducă riscurile.


 

4. Evoluția proiectului standardului ISO 45001 pe ani


 


 

5. Cuprinsul standardului ISO 45001


 

 1. Context

 2. Scop

 3. Factori de success

 4. Abordarea Plan-Do-Check-Act

 5. Contextul acestei ediții

 1. Domeniu

 2. Referințe normative

 3. Termeni și definiții

 4. Contextul organizației

 5. Lidership

 6. Planificare

 7. Suport

 8. Operare

 9. Evaluarea performanței

 10. Îmbunătățire

Anexa A

 

6. Extras din draftul standardului ISO 45001 publicat în 29 martie 2015


 

Introducere

Se estimează de catre Organizația Mondială a Muncii că sunt mai mult de 2.3 millioane de decese în fiecare an ca urmare a activităților de muncă, din care aproape 2 milioane sunt din cauza îmbolnăvirilor profesionale, iar restul din cauza unor accidente fatale.  

O organizație este responsabilă de sănătatea și securitatea angajaților ei sau a altor persoane sub controlul ei, inclusiv promovarea si protectia sănătății lor fizice si psihice.

Implementarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS poate permite unei organizații să-și îmbunătățească performanța OHSAS prin sporirea sănătății și securității și prin gestionarea riscurilor de muncă.

 

Contextul acestei ediții

Acest Standard Internațional a adoptat structura la nivel înalt (ex. Secvența clauzelor, textul comun și terminologia comună) dezvoltate de ISO pentru a îmbunătăți alinierea standardelor sale internaționale referitoare la sistemele de management.

Acest Standard Internațional nu include cerințe specifice altor sisteme de management, cum ar fi de calitate, mediu, securitare sau management financiar, dar elementele sale pot fi integrate cu cele ale acestor standard de management.

Clauzele 4 - 10 conțin cerințe care pot fi folosite pentru a evalua conformitatea. Anexa A furnizează explicații informative anations pentru a ajuta interpetarea acestor cerințe.

 

Contextul organizației  

Determinarea domeniului sistemului OHSAS  

 

Organizația va determina limitele și aplicabilitatea sistemului OHSAS pentru a-și stabili domeniul.

La determinarea domeniului, organizația va lua în considerare:

a) problemele interne si externe (4.1);

b) activitățile legate de muncă.

Domeniul trebuie să fie disponibil ca și informație documentată.

 

Lidership  

 

Managementul de vârf va demonstra lidership-ul și angajamentul cu referire la sistemul OHSAS prin asigurarea că procesele sunt stabilite pentru:   

 1. asumarea responsabilității generale pentru protecția sănătății și securității angajaților și pentru eficacitatea sistemului OHSAS; 

 2. asigurarea că toate cunoștințele organizației precum și riscurile și oportunitățile OHSAS sunt luate în considerare la stabilirea sistemului de management OHSAS;

 3. asigurarea că neconformitățile și oportunitățile OHSAS sunt identificate și se iau acțiuni pentru a îmbunătăți performanța OHSAS;

 4. asigurarea ca riscurile legate de muncă sunt identificate în mod sistematic, sunt evaluate și prioritizate și se iau acțiuni pentru reducerea lor

 5. asigurarea ca politica OHSAS și obiectivele corespunzătoare șunt stabilite și sunt compatibile cu direcțiile strategice ale organizației

 6. asigurarea integrării proceselor OHSAS și cerințelor în procesele de business ale organizației

 7. asigurarea ca sunt disponibile toate resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, mentinerea și îmbunătățirea sistemului OHSAS

 8. asigurarea că organizația stabilește procese pentru consultarea și participarea activă a angajaților în stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a OHSAS, identificarea și îndepărtarea obstacolelor sau barierelor în participare;

 9. comunicarea importanței eficacității OHSAS și conformitatea cu cerințele OHSAS

 10. asigurarea că sistemul OHSAS atinge rezultatele intenționate

 11. direcționarea și susținerea persoanelor să contribuie la eficacitatea OHSAS

 12. promovarea îmbunătățirii continue

 13. susținerea altor roluri relevante de management pentru a demonstra lidership-ul său după cum se aplică ariilor lor de responsabilitate

 14. promovarea si conducerea unei culture positive cu privire la sistemul OHSAS.

 

Politica  

 

Managementul de vârf va stabili o politică OHSAS care:

 1. este adecvată domeniului și contextului organizației și naturii riscurilor și oportunităților OHSAS;

 2. furnizează un cadru pentru stabilirea obiectivelor OHSAS;

 3. include un angajament de satisfacere a cerințelor legale aplicabile și a altor cerințe;

 4. include un angajament de control a roscurilor OHSAS printr-o ierarhie;

 5. include un angajament de îmbunătățire continuă a sistemului OHSAS;

 6. include un angajament a participării și consultării angajaților.

 

Planificarea   

Acțiuni pentru a aborda riscurile și oportunitățile

La planificarea sistemului OHSAS, organizația va lua în considerare problemele de la 4.1 (context), 4.2 (părți interesate) și 4.3 (domeniul OHSAS) și va determina riscurile și oportunitățile care trebuie să fie abordate:

 1. asigurarea că sistemul OHSAS poate atinge rezultatele intenționate;

 2. prevenirea sau reducerea efectelor nedorite;

 3. atingerea îmbunătățirii continue.

 

Obiectivele OHSAS si planificarea atingerii lor

 

Obiectivele OHSAS trebuie să:

 1. fie consistente cu politica OHSAS,

 2. să fie măsurabile (dacă e cazul),

 3. să ia în considerare cerințele legale aplicabile și alte cerințe,

 4. să ia în considerare rezultatele evaluării riscurilor și oportunităților OHSAS,

 5. să ia în considerare rezultatele consultărilor cu muncitorii,

 6. să fie monitorizate,

 7. să fie communicate,

 8. să fie actualizate după caz.

 

Evaluarea conformității  

Organizația trebuie să planifice implementarea și menținerea unui process de evaluare a conformității cu cerințele legale și alte cerințe la care organizația subscrie (6.1.3). Organizația trebuie să:

 1. determine frecvența și metodele prin care conformitate va fi evaluată.

 2. evalueze conformitatea și să intreprinda acțiuni dacă este cazul.

 3. mențină cunoștințe și înțelegerea stării lor de conformitate cu cerințele legale și alte cerințe.

Organizația va păstra informații documentate cu evidența rezultatelor evaluării conformității.

 

Mai multe informatii?

Daca aveti nevoie de mai multe informatii referitoare la ISO 45001 precum si la suportul pentru tranzitia la acest standard, nu ezitati sa ne contactati!

Ca o extindere a experientei personalului folosit in activitatile de certificare sisteme, SYSCERT ofera o gama larga de instruiri in domeniul sistemelor de management si nu numai. Instruirile sunt destinate personalului specializat si personalului de conducere din organizatii de toate marimile si domeniile de activitate. In special oferim in aceasta perioada cursuri cu noile editii ale standardelor ISO 9001, 14001, 45001.

Informatii despre cursurile referitore la tranzitia la ISO 45001 se pot obtine de la dna Titirisca Andreea 0728- 983 991, marketing@syscert.ro, www.syscert.ro.