Ciobanu Emil

I.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE METROLOGIE

 • Aceste documente pot fi structurate în două mari categorii după cum urmează:

I.1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT

Cele mai importante reglementări sunt prezentate în continuare:

 • Regulamentul CE nr. 764/2008 (al Parlamentului European şi al Consiliului) de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE
 • OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea BRML (Biroul Român de Metrologie Legală)
 • HG nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală (IML 1 … 7)
 • Norme de metrologie legală (aprobate prin ordin al directorului general al BRML şi publicate în Monitorul Oficial)
 • HG nr. 712/2009 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de BRML
 • HG nr. 617/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată
 • HG nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare
 • HG nr. 755/2004 pentru aprobarea unităţilor de măsură legale
 • Ordinul nr. 48/2010 al directorului general al BRML pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal LO-2010, cu modificările şi completările ulterioare

Reglementările precizate anterior stabilesc un cadru legal unitar atât pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor de măsurare cât şi pentru efectuarea verificărilor metrologice iniţiale/periodice.

Notă: lista nu este exhaustivă. Pot fi luate în considerare şi alte reglementări, funcţie de specificul activităţii operatorului economic. Lista reglementărilor în vigoare, aplicabile în domeniul metrologiei legale, poate fi consultată la adresahttp://www.brml.ro/legislatie.

I.2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ÎN DOMENIUL NEREGLEMENTAT/VOLUNTAR

În domeniul voluntar numărul şi diversitatea documentelor de referinţă este mare. De regulă aceste documente de referinţă sunt standarde (naţionale/internaţionale) de metodă sau norme tehnice care stabilesc condiţiile în care se desfăşoară activitatea de etalonare. De asemenea pot fi luate în calcul ghidurile/publicaţiile elaborate de instituţii reprezentative în domeniu.

Ca surse de informare deosebit de utile pot fi precizate următoarele adrese de web:

 

II. ASIGURAREA TRASABILITĂŢII REZULTATELOR MĂSURĂRILOR

 

Se realizează prin:

Verificare metrologică

Modalitate de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constată şi se confirmă că mijlocul de măsurare îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală (de regulă norme de metrologie legală - NML); termenul "verificare metrologică" este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal (definiţie conform anexei 1 la OG nr. 20/1992).

Conform prevederilor legale verificarile metrologice sunt efectuate de catre laboratoare din structura BRML sau de catre laboratoare autorizate de BRML. Competenta acestor laboratoare este specificata in anexa la autorizatia emisa de BRML.

Mijloacele de masurare utilizate in masurari de interes public trebuie obligatoriu supuse verificarilor metrologice.

Etalonare

Ansamblu de operatii care stabilesc, in conditii specificate, relatia dintre valorile unei marimi indicate de un aparat de masurat ori un sistem de masurare sau dintre valorile reprezentate de o masura ori un material de referinta si valorile corespunzatoare realizate cu etaloane; operatiile de etalonare se aplica atat mijloacelor de masurare etalon, cat si celor de lucru (definitie conform anexei 1 la OG nr. 20/1992).

Pentru a fi de incredere etalonarea trebuie sa fi efectuata de:

 • laboratoare apartinand INM (Institut National de Metrologie) cu competente recunoscute (competenta recunoscuta inseamna CMC = Calibration and Measurement Capabilities – capabilitate in masurare si etalonare),
 • laboratoare care pot sa demonstreze competenta, capabilitate de masurare si trasabilitate.

Competentele recunoscute ale laboratoarelor apartinand INM pot fi accesate la http://www.bipm.org la sectiunea CIPM-MRA.

Competenta unui laborator respectiv statutul sau de acreditat pot fi stabilite consultand site-ul organismului de acreditare RENAR.

In tabelul de la finalul acestui material este prezentata o analiza comparativa a celor doua activitati, prin care se asigura trasabilitatea rezultatelor masurarilor, tinand seama de cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005, standard de referinta pentru laboratoarele care efectueaza verificari metrologice/etalonari.

Note:

 1. SR EN ISO/CEI 17025:2005 nu impune efectuarea etalonarii la un laborator acreditat sau la un laborator care apartine unui INM cu competente recunoscute.
 2. Un operator economic poate opta sa faca etalonarea in-house (intern). In acest caz operatorul trebuie sa demonstreze prin inregistrarile efectuate cele trei elemente: competenta, capabilitate de masurare si trasabilitate.
 3. Este de preferat insa ca etalonarea sa fie efectuata la unul din laboratoarele mentionate la pct. 1 deoarece acest lucru confera o serie de avantaje dintre care mentionam:
  • nivel de incredere ridicat in rezultatele etalonarilor,
  • certificatele de etalonare emise de laboratoarele acreditate si care poarta marca de acreditare au recunoastere internationala beneficiind de prezumtia de conformitate,
  • posibilitatea de a putea verifica statutul/competența tehnica a laboratoarelor apeland la site-urile organismelor de acreditare sau EURAMET.
 4. 1."Perioada de valabilitate" a unui certificat de etalonare nu este stabilita de laboratorul care efectueaza etalonarea ci de utilizatorul etalonului funcție de urmatorii factori: recomandarea producatorului, frecvența de utilizare, mediul in care este utilizat etalonul (praf, umiditate, vibrații etc). Indrumari privind modul cum se stabileste perioada dintre doua etalonari succesive se gasesc in ghidul ILAC G24.
 5. 1.Perioada de valabilitate a unei verificari metrologice este stabilita prin buletinul de verificare metrologica conform prevederilor ordinul nr. 48/2010 al directorului general al BRML pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal LO-2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

III. MARCAJE APLICATE

 

III.1. Marcaje aplicate in conformitate cu prevederile directivelor europene

Aceste marcaje au rolul de a atesta conformitatea echipamentului de masurare cu directiva europeana aplicabila. Pentru ca un echipament de masurare sa poata fi introdus pe piata si pus in functiune trebuie sa aiba aplicate:

 • marcajul CE,
 • marcajul de verificare metrologica (litera M aplicata pe un sticker de culoare verde avand dimensiunile impuse de directiva aplicabila)

Detalii privind aplicarea marcajelor sunt precizate in directivele europene aplicabile

Nota: legislatia europeana prevede aplicarea unui singur marcaj CE in cazul in care echipamentul de masurare este conform cu prevederile mai multor directive europene.

III.2. Marcaje aplicate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale

Aceste marcaje au rolul de a atesta conformitatea echipamentului de masurare cu norma de metrologie legala aplicabila. Pentru ca echipamentul de masurare sa poata fi utilizat in conditiile respectarii legii trebuie sa aiba aplicate:

 • marcajul aprobarii de model, acolo unde este aplicabil (a se vedea prevederile Ordinul nr. 48/2010 al directorului general al BRML),
 • marcajul de verificare metrologica.

In plus echipamentul de masurare trebuie sa fie insotit de buletinul de verificare metrologica (document care atesta legalitatea echipamentului de masurare). Detalii privind modul de aplicare a marcajelor sunt precizate in HG nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala (IML 1 … 7).

III.3. Marcaje aplicate in urma efectuarii etalonarilor

Sunt cazuri in care, in urma etalonarilor, se aplica marcaje cu scopul de a proteja echipamentul de masurare impotriva ajustarilor/reglajelor ulterioare. De ex: aplicarea unui marcaj pe un sigiliu care impiedica accesul la surubul care permite reglarea factorului de calibrare la un traductor de debit.

 

IV. IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

Echipamentele de masurare trebuie, in conditiile in care dimensiunile o permit, sa fie identificate prin etichetare. Eticheta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea echipamentului de masurare,
 • denumirea producatorului,
 • tipul,
 • seria,
 • clasa de exactitate.

De asemenea trebuie sa fie utilizate etichete care sa permita atat identificarea starii tehnice (verificat/etalonat) a echipamentului utilizat cat si valabilitatea verificarii/etalonarii.

V. INREGISTRARI ASOCIATE ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

 

Pentru a demonstra un control adecvat asupra echipamentelor de masurare si monitorizare (EMM) operatorul economic trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte:

 • planificarea EMM la etalonare/verificare metrologica,
 • planificarea EMM pentru reparatii/revizii tehnice,
 • interventiile efectuate asupra EMM (de ex: etalonari, verificari, reparatii, diagrama comportarii in timp pentru etaloane).

Note:

 1. De regula un operator economic trebuie sa aiba ca inregistrari, cel puțin: fise de evidența ale EMM, plan de efectuare a etalonarilor/verificarilor metrologice, plan de reparații/revizii tehnice.
 2. 1.Fisele de evidența trebuie sa identifice: denumirea EMM, producatorul, tipul, seria, data primei utilizari, domeniul de masurare, diviziunea, istoricul etalonarilor/verificarilor metrologice (datele la care s-au efectuat etalonarile/verificarile respectiv datele la care urmeaza sa fie reetalonate/reverificate), istoricul reparațiilor (datele la care s-au facut reparațiile respectiv ce componenta a EMM a fost defecta). Exista cazuri in care softul utilizat de EMM poate fi actualizat (up-date). In aceste cazuri fisa trebuie sa identifice momentul/momentele cand au fost efectuate actualizarile.
 3. 1.Planul de efectuare a etalonarilor/verificarilor metrologice poate fi anual sau multi-anual in cazul in care numarul de EMM este mic. Planul trebuie sa identifice: denumirea EMM, producatorul, tipul, seria, domeniul de masurare, diviziunea, data planificata pentru etalonare/verificare metrologica, observații.
 4. 1.Planul de efectuare a reparații/revizii tehnice poate fi anual sau multi-anual in cazul in care numarul de EMM este mic. Planul trebuie sa identifice: denumirea EMM, producatorul, tipul, seria, domeniul de masurare, diviziunea, data planificata pentru reparații/revizii tehnice, observații.
 5. 1.Din cate se observa, in documentele precizate anterior, anumite informații se repeta insa ele nu pot fi omise pentru ca permit o identificare adecvata a EMM dar si un control adecvat asupra EMM.

 

VI. TRATAREA ECHIPAMENTULUI DE MASURARE NECONFORM

 

In cazul in care in timpul auditului sunt identificate EMM neconforme trebuie, cel putin:

 • sa se identifice activitatile in care EMM au fost implicate,
 • sa se identifice inregistrarile care contin rezultate ale masurarilor obtinute cu ajutorul acestor EMM,
 • sa se verifice daca mai exista si alte EMM neconforme si care sunt aspectele sistematice care se manifesta (EMM care nu sunt etalonate/verificate, EMM care nu sunt etichetate, EMM care desi au documente insotitoare adecvate au o stare tehnica necorespunzatoare etc).


 

Analiza comparativa a verificarii metrologice si etalonarii ca modalitați/activitați prin care se asigura trasabilitatea rezultatelor masurarilor