Certificarea produselor din domeniul nereglementat.

Certificarea TUV PROFiCERT-plus- Product acordata de TUV HESSEN

 

Dr. ing. Ciobanu Emil, Director SC SYSCERT SRL

E-mail emil.ciobanu@syscert.ro

 

1. Generalitati CERTIFICAREA PRODUSELOR IN DOMENIUL REGLEMENTAT

Piata unica a UE semnifica libera circulatie a produselor, a cetatenilor, a capitalurilor si a serviciilor.

Piaţa unică reprezintă elementul central al integrării economice din cadrul Uniunii Europene (UE). Scopul său principal este de a stimula concurenţa la nivelul pieţelor naţionale, accelerând astfel creşterea economică europeană, îmbunătăţind gradul de competitivitate globală şi nivelul de viaţă.

Unul dintre fundamentele pieţei interne, libera circulaţie a produselor presupune un cadru de reglementare comun, care să asigure că produsele pot circula fără restricţii dintr-o parte a Uniunii în alta, la fel ca în interiorul unui singur stat. De aceea, pentru o largă categorie de bunuri, este nevoie de un set comun de standarde tehnice de bază, de certificarea produselor, precum şi de o recunoaştere reciprocă a certificărilor. Pentru România, aceasta a înseamnat nu numai adoptarea standardelor, reglementărilor UE, ci şi crearea capacităţii administrative pentru aplicarea legislaţiei adoptate.

 Noua Abordare si Conceptul Global reglementeza libera circulatiea produselor care necesita marcajul CE pe Piata unica europeana. Tradus CE= CERINTE ESENTIALE  sunt stabilite in Directivele Europene, in numar de 28, care intra sub incidenta noii abordari. Nu toate produsele aferente Noii Abordari trebuie sa aiba Marcajul CE. Marcajul CE semnifica ca produsul  cu acest marcaj este sigur nu afecteaza viata , sanatatea, mediul si proprietatea. Exemple de directive: Echipamente electrice de joasa tensiune, Recipiente simple sub presiune, Siguranta jucariilor, Produse pentru constructii, Compatibilitate electromagnetica, Echipament de protectie individuala  etc.

Ca regulă generală, un produs este subiect al evaluării conformităţii, în faza de proiectare, în faza de producţie sau în ambele faze potrivit modulelor ce alcătuiesc procedura aleasă de producător. Criteriile care guvernează condiţiile în care producătorul optează pentru una sau mai multe proceduri de evaluare a conformităţii sunt definite în directive.

Fiecare directivă din Noua Abordare descrie gama şi conţinutul posibilelor proceduri de evaluare a conformităţii, care sunt considerate că asigură nivelul necesar de protecţie. Directivele, de asemenea, definesc criteriile care guvernează condiţiile în care producătorul poate face propria alegere, dacă sunt prevăzute mai multe opţiuni. Metodologia de certificare a produselor din domeniul reglementat este complexa impune respectarea unor reguli, implicarea daca este cazul a unor organisme de certificare produse, care trebuie sa fie  notificate de statele membre ale UE la Comisia Europeana.

 

2. CERTIFICAREA PRODUSELOR DIN DOMENIUL NEREGLEMENTAT.

.Produsele reglementate care intra sub incidenta Noii Abordari reprezinta 15-20% din produsele de pe piata. Multi producatori doresc sa gaseasca metode de a oferi pietei produse de inalt nivel calitativ, care sa prezinte incredere, sa fie atractive clientului. Marea majoritate a produselor nu sunt in domeniul reglementat pentru acestea se ofera diferite variante de a le crea o imagine buna, referirea la trecerea unor teste in laboratoare de renume, produse acceptate de clienti semnificativi, performante deosebite ale unor produse ca durata de viata, consumuri, trecerea prin situatii complexe. O varianta este si apelarea la implicarea unor organisme de certificare de terta parte.

In continuare vom face referire la certificarea TUV PROFiCERT-plus- product, oferita de organismul de certificare sisteme TUV HESSEN. Aceasta certificare se poate acorda producatorilor unor produse care nu intra sub incidenta unor directive, de ex baterii care au tensiuni sub 50V, deci nu se supun directivei joasa tensiune care se refera la echipamente alimentate  cu tensiuni peste 50 V. In domeniul nereglementat  intra si alte echipamente, alimentate cu tensiuni  sub 50V ,dar care nu  trebuie sa intre sub incidenta altor directive, de exemplu  directivei Compatibilitate Electromagnetica. Nereglementat este si mobilierul pentru adulti, anumite sisteme mecanice care au actionare ca  sursa de energie,  forta muschilor.

 

 3. CONDITII SPECIALE PENTRU CERTIFICAREA TUV PROFiCERT-PLUS-PRODUCT, OFERITA DE TUV HESSEN.

Baza pentru pregatirea listei de intrebari pentru audit  este o discutie deschisa intre organizatie si organismul de certificare. In aceasta discutie organizatia trebuie sa isi prezinte dorintele si asteptarile referitoare la domeniul certificat (procesele cheie). Luand in considerare  situatia prezentata de  organizatie, organismul de certificare va face propuneri  referitoare  la  ce conditii de baza vor fi introduse in chestionarul de audit. Acestea vor trebui sa urmareasca si  cerintele  din ISO 9001, care vor fi  referinte  la audit:

 

  • Cerinte referitoare la documentatie (dupa caz  documentatie tehnica, documentatie a sistemului de management, cat si alte informatii documentate)
  • Cerinte pentru conducere (Politica organizatiei, obiective, Analiza sistemului sau a proceselor, resurse, imbunatatire)
  • Cerintele clientilor (orientarea spre client, satisfactia clientului, prelucrarea reclamatiilor)
  • Cerinte referitoare la salariati (cunostinte, constientizare, instruire, comunicare).
  • Cerinte legate de testare (ex. audit intern, testare de produs, apelare la  organizatii de incercare).

Domeniul de  valabilitate al certificatului se refera la sistemul de management certificat cu indicare de produse sau la procese.

In cazul certificarilor TÜV PROFiCERT plus nu este posibil sa fie certificate sisteme aferente  domeniului  reglementat (de ex directive Europene) sau standarde private protejate de ex SCC, SA 8000.

Procedura se bazeaza pe procedura TÜV PROFiCERT  Aici se adauga o cerinta de baza:

  • Procesul de testare a conformitatii produsului si productiei, inclusiv toate cerintele referitoare la  produs si productie, precum si dovada conformitatii.

 

Publicitatea cu logo-ul TÜV PROFiCERT produs arata unui consumator ca s-a realizat un test al produsului la producator si ca s-a luat in considerare conformitatea cu cerintele definite, inclusiv cu toate cerintele legale. Producatorul este singurul responsabil de realizarea tuturor testelor  produsului garantarii constantei calitatii produsului.

Cerintele pentru o astfel de certificare sunt:

- Conformitatea proceselor produsului si a productiei sau a proceselor,   verificata la producator in contextul unei certificari de sistem/ proces printr-un audit cu rezultate pozitive. Ca urmare, producatorul primeste certificat TÜV PROFiCERT-plus Product cu detalii despre produsul realizat intrun sistem de management..

    si

- Valoarea totala adaugata  unui produs in organizatie  trebuie sa  fie  mai mult de 10% din valoarea totala  la care se refera  certificarea. (Acest lucru inseamna o excludere  a organizatiilor din comert care nu au o contributie la realizarea  produsului).

    si

- Producatorul pune la dispozitie produsul si/ sau o mostra pentru verificarea de catre organismul de certificare

    sau

- Un partener, certificat si/sau  aprobat de TÜV Hessen, realizeaza testarea produsului si verifica productia la intervale definite. TÜV Hessen verifica rapoartele de testare ale partenerului. Responsabilitatea producatorului care doreste certificarea TUV PROFICERT  plus -Product  ramane a acestuia chiar daca este certificate de TUV HESSEN..

- Certificarea TÜV PROFiCERT-plus- product se refera la procesele ce asigura productia  produsului, procesul de testare care trebuie aprofundat.

- Certificarea TÜV PROFiCERT-plus- product se poate referi la produse materiale (stilou, hartie, baterii, mobile, biciclete neelectrice etc.) precum si la produse intangibile (ex. software).

- Certificatele TÜV PROFiCERT-plus - Product contin o anexa cu produsul / grupa de produse fara a se specifica standardul.

- Certificatul TÜV PROFiCERT-plus - Product nu se va elibera pentru domeniile special reglementate (directivele UE cu Organisme Notificate sau pentru produse speciale sensibile).

Cu certificarea TÜV PROFiCERT-plus / produs, producatorul se poate referi la produs, calitatea produsului sau orice alte  avantaje. Codul atribuit produsului/ grupei de produse pe certificatul TÜV PROFiCERT-plus- Product trebuie sa fie vizibil intotdeauna consumatorului/ utilizatorului. TÜV Hessen publica produsele testate fiecare cu numarul lui pe site-ul www.proficert.com.

Schimbarile referitoare  la produs (inclusiv schimbarile  majore ale procesului /tehnologiei de productie) trebuie aduse la cunostinta TÜV Hessen si pot implica alte evaluari, testari. Exista , obligatia notificarii de catre producator a evenimentelor negative din timpul folosirii produsului, datorate lipsei  calitatii si/ sau a sigurantei produsului.

TÜV Hessen sau partenerul(SYSCERT) trebuie ca in situatii justificate si dupa inregistrare/eliberare certificate , sa aiba posibilitatea verificarii in termen scurt a productiei, a procesului de testare aplicabil sau a produsului, in afara intervalelor definite de testare sau sa ceara dovezi de testare corespunzatoare.

 

4. METODOLOGIA CERTIFICARII TUV PROFICERT-PLUS-PRODUCT

SE APLICA PROCEDURA TUV PROFICERT

Procesul certificarii TUV PROFICERT-plus- Product se aseamana cu cel de certificare a sistemului de management.

Se completeaza cererea de oferta de pe siteul SYSCERT vezi www.syscert.ro sau se solicita cererea de la SYSCERT E-mail:office@syscert.ro..

Inainte de completarea cererii de oferta este de dorit sa aiba loc o discutie cu dl Ciobanu Emil pentru a stabili modul de completare cat mai corect a cererii de oferta. Despre produsele sau serviciile care se doresc sa fie realizate in cadrul sistemului certificat TUV PROFiCERT-plus- product trebuie prezentate informatii relevante, eventual enumerare caiete de sarcini, standarde de referinta, documentatia existenta pentru realizarea si testarea produselo/serviciilor. Existenta unui sistem de management al calitatii ISO 9001  constituie un avantaj la stabilirea pretului.

Daca clientul accepta oferta , acesta va primi spre semnare contractul cu organismul de certificare TUV HESSEN..Se vor solicita de catre partenerul SYSCERT unele documente referitoare la sistemul de management , la produs, tehnologiii, inspectie.

Dupa analiza acestor documente, daca organizatia solicitanta nu este certificata cu TUV HESSEN se efectueaza treapta I de evaluare a stadiului de pregatire a certificarii, la fata locului.

Organizatia va primi o lista cu probleme.

Se vor stabili ce inspectii vor fi aplicate produsuluisi se va discuta asupra tertei parti care trebuie sa faca teste, inspectii ale produsului.

Dupa rezolvarea observatiilor referitoare la documentatie sistem, de produs, de inspectie , pe teren, va avea loc treapta a doua a auditului la fata locului.. Dupa finalizarea cu succes a auditului treapta a doua  si dupa avizarea documentelor dosarului de audit , se emite certificatul din Germania,

Certificatul are o valabilitate de trei ani, cu conditia  finalizarii cu succes a celor doua audituri anuale de supraveghere.

Certificatul TUV PROFiCERT plus- Product poate fi folosit ca o dovada a fabricarii produsului in conditii care asigura calitatea continua a produsului si ca produsul livrat este supus in organizatie inspectiilor, testelor care ii asigura conformitatea cu documentatia.

Contra unei taxe  de 200 de EUR clientul poate folosi sigla TUV PROFICERT –plus –product pe o perioada de trei ani, in scopuri de reclama, pe site, pe documentele insotitoare ale produsului, pe materiale publicitare in conexiune cu numele organizatiei.

 

Pentru informatii suplimentare va rugam contactati

SC SYSCERT SRL  Bucuresti

Ciobanu Emil Tel 0745144876

0040214305439

E-mail office@syscert.ro

www.syscert.ro