Ciobanu Emil

APARIȚIE CARTE REFERITOARE LA ISO 9001:2015,

 printre autori și dr ing CIOBANU EMIL, director SYSCERT partener internațional TUV HESSEN

 

Editura Standardizarea vă propune următoarea lucrare   

 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII –

GHID DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI

SR EN ISO 9001:2015

 

Autori:

Nicolae-George DRĂGULĂNESCU

-Profesor universitar (Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Departamentul de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei), inginer electronist.  

Auditor/ Evaluator/ Consultant/ Formator-Trainer certificat internaţional (DGQ, TÜV) în Managementul calităţii.

Emil CIOBANU

- Profesor asociat la Universitatea Politehnica Bucuresti din 1972,  în prezent la FAIMA (Facultatea de Antreprenoriat Ingineria si Managementul Afacerilor). Absolvent facultatea TCM in 1969.

- Activitate  de cercetator (1969-1982;1982-1986) și în domeniul asigurării calității (1982-1992), în industria de aviație.

- Director SC SYSCERT SRL – partener  internațional al TÜV HESSEN, Germania (2002 – în prezent), Director tehnic SC  COMETAM SRL (1996-1998).

- Consultant și trainer/ formator - în domeniul sistemelor de management.

- Din 1998 coordonează activități de certificare de sisteme de management și de instruire, în colaborare cu diferite organisme TÜV (Germania).

Capitolele următoare, total 122 pagini, au fost elaborate de CIOBANU EMIL, director SYSCERT:

  • Cap 4. Modificări și noutăți în standardul SR EN ISO 9001:2015;
  • Cap 5. Relații între capitolele standardului ISO 9001:2015 și alte standarde din familiile ISO 9000 si ISO 10000;
  • Cap 6.  Abordarea bazată pe proces;
  • Cap 8. Inițiere în managementul riscului;
  • Cap 9. Tranziția organizațiilor ce au implementat SMC conform SR EN ISO 9001:2008 la SR EN ISO 9001:2015.
  • Cap B. Recomandări privind modalitățile de satisfacere a cerințelor standardului ISO 9001:2015 și de auditare a acestora.

Ultimele două capitole menționate mai sus sunt relevante pentru cei ce au activități concrete în ceea ce privește funcționarea SMC.

Pe coperta 3 este prezentată oferta de servicii a SYSCERT  partener internațional TUV HESSEN.

 

 

Călin Nicolae DRĂGULĂNESCU

- Trainer şi Consultant - pentru sisteme de management (din 2001)

- Auditor al calităţii - pentru organismele de certificare TÜV NORD si SGS (din 2003)

- Director SC CALION CONSULTING SRL (din 2003)

- Manager pentru calitate – în cadrul unor proiecte europene de implementare a tehnicilor și instrumentelor specifice Managementului

 

       Semnificația și impactul calității produselor și servicilor oferite de organizațiile implicate în afaceri pe piețele globalizate - devenite super-concurențiale - depășesc astăzi nivelul satisfacției clienților implicând înseși reputația, sustenabilitatea și viabilitatea organizației.

    Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat septembrie 2015 o nouă ediție (a 5-a) a standardului ISO 9001 intitulat „ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements”, preluat integral în România, prin traducere, sub titlul „SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității - Cerințe”.

    Prima sa ediție internațională  a fost publicată în anul 1987. Standardul ISO 9001 a fost recunoscut în întreaga lume, ca fiind un referențial mondial esențial pentru proiectarea, implementarea și certificarea unui sistem de management al calității. În consecință, până în prezent, peste 1,2 milioane de organizații (indiferent de mărime, sector de activitate, tipul proprietății, etc.) din toată lumea (din care aproape 20.000 în România) l-au aplicat nu numai ca referențial în proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității dar și pentru certificarea în mod independent a acestuia, pentru a confirma în mod credibil conformitatea cu cerințele acestui standard.

     Autorii acestei lucrări și-au propus să furnizeze cititorilor ei - fără să reproducă integral textul - o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”, Această prezentare detaliată va permite și facilita decidenților din mediul de afaceri, profesioniștilor din domeniul Managementul calitățíi (manageri, ingineri, consultanți, proiectanți, traineri, auditori) precum și angajaților organizațiilor interesate să înțeleagă atât semnificațiile și implicațiile cerințelor incluse în standard cât și unele modalități prin care este posibilă satisfacerea în mod practic și chiar optimal a fiecărei cerințe.

     De asemenea, prin această lucrare, autorii intenționează să ofere cititorilor ei anumite  perspective ale diferitelor abordări posibile în scopul obținerii în mod cât mai eficace a conformității cu cerințele standardului precum și al organizării optime a proceselor de tranziție de la vechea la noua ediție a standardului.

 

     Lucrarea include numeroase răspunsuri pertinente și detaliate la următoarele posibile întrebări fundamentale derivând din simpla lectură a standardului SR EN ISO 9001: 2015:

    1. Când este necesară trecerea/ tranziția de la vechiul standard SR EN ISO 9001:2008 la noul standard SR EN ISO 9001:2015?

    2. Cum se pot pune bazele proiectării și implementării unui sistem de management al calității (SMC) prin integrarea principiilor de management al calității cu viziunea, misiunea și obiectivele organizației?

   3.Care sunt implicațiile noii structuri a standardului (conform Anexei SL) pentru utilizatorii acestuia?

   4. Schimbarea implicată de aplicarea noii ediții a standardului înseamnă,  o mai redusă sau o mai mare specificitate a cerințelor? Sunt noile cerințe mai mult sau mai puțin generice?

   5. Este terminologia noii ediții a standardului suficient de clară, neechivocă și explicită? Există multiple semnificații posibile ale termenilor?

   6. Există cerințe noi? La ce se referă acestea?

   7. Care sunt cerințele vechi reformulate întrun modi noui?

   8. Ce cerințe conțin, explicit, cele 10 clauze/ capitole ale standardului?

   9. Care sunt domeniile de activitate și structurile organizației ce ar trebui să fie implicate în SMC și de ce?

 10. Ce modificări vor fi necesare în structura și documentația SMC existent (conform ISO 9001:2008) și de ce?

 

Calitatea autorilor acestei cărți – toți trei fiind experimentați și reputați auditori ai calității, consultanți și traineri în domeniul Managementul calității – constituie garanția viitorului succes al acestei lucrări pe piața editorială românească.

 

Lucrarea va fi lansată în 14.09.2016 în cadrul Editurii Standardizarea, având girul Asociației de Standardizare din România – ASRO, în cadrul Conferinței Internaționale Calitate-Fiabilitate, ce va avea loc la Sinaia.

 

Formatul lucrării:  232 pagini A4                                                     Preț: 35 lei

Pentru comenzi vă rugăm să vă adresați Serviciului Vânzări-Abonamente, de la ASRO:

Tel: 021-316 77 25, Fax: 021- 316 08 70    E-mail: vanzari@asro.ro